Sebastien Vernieuwe

Sebastien Vernieuwe is ervaren in residentieel en ambulant werken, vorming, experimenteel jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg,

individuele, groeps- en contextbegeleiding, psychotherapie ,training, teambuilding, intervisie en coaching.

Steeds met het Oplossingsgerichte denkkader centraal specialiseert hij in o.a. "Partnering for safety" & "Signs of Safety",

Internet en Gameverslaving en het werken met Nieuw Samengestelde Gezinnen en Co-ouderschap.

Pedagogisch  coördinator en staflid in een centrum dagbegeleiding en organisatie binnen de integrale jeugdhulp.

Studeerde Orthopedagogie (gr.) , oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie  en blijft zich bijscholen in systemische methodieken.

Stichter-voorzitter van Thepco vzw, een organisatie met als missie het bieden van therapie en pedagogische counseling aan maatschappelijk kwetsbare jongeren/gezinnen en het implementeren van oplossingsgericht werken in de jeugdhulp.

  • Bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen, de keuzes die het werkveld maakt. Agora |jg. 25 |2009 |nr. 3 Sébastien Vernieuwe  (Agora: tijdschrift voor  medewerkers in de jeugdhulp uitgegeven door vzw Jongerenbegeleiding-Informant)
  • Pedagogisch adviseren.  Zorgbreed- Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg. 2011 Achtste jaargang Nr.32  Sébastien Vernieuwe & Nicky Coene.
  • Over wat werkt. Een gesprek met Barry Duncan .Agora |jg. 27 |2011 |nr. 3 – Sébastien Vernieuwe.
  • Oplossingsgericht werken in een dagcentrum. Agora |jg. 28 |2012 |nr. 2 – Sébastien Vernieuwe.
  • Ambities hebben voor onze gasten. Is het gepermitteerd? Agora | jg.30|2014|nr.1 – Sébastien Vernieuwe
  • Een gesprek met Andrew Turnell .  Agora / jg.31/2015/nr.1 - Sébastien Vernieuwe
Bijlagen: 
BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram Sebastien Vernieuwe.JPG401.39 KB