Positief Agressief: oplossingsgericht omgaan met agressie

Datum: 
vrijdag, 11 december, 2020
Voertaal: 
Nederlands
Programma: 

In deze vorming maken de deelnemers kennis met de oplossingsgerichte visie
(op agressie) en methode, zoals deze wordt toegepast bij Touché. Touché gaat
aan de slag met mensen die in de problemen (dreigen te) komen of gekomen
zijn door agressie. Alle trajecten zijn er op gericht mensen te leren hun eigen
spanning (h)erkennen, controleren, hanteren en uiteindelijk de kracht ervan
constructief in te zetten. De focus ligt dus niet op de acute crisisfase. Deze
interactieve vorming bestaat uit een combinatie van theoretische achtergrond,
casusmateriaal en (de beschrijving van) methodieken en oefeningen. We
willen aan de hand van concrete vragen met andere (oplossingsgerichte) ogen
naar agressie kijken om zo tot deeltjes van oplossingen te komen. We nodigen
mensen uit om na te denken en te ervaren hoe kwaadheid en frustraties zich
manifesteren en wat men er kan mee doen.