Oplossingsgericht werken bij verslaving: alcohol

Datum: 
maandag, 14 september, 2020
Voertaal: 
Nederlands
Programma: 

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader
verklaard worden (cf. Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een
complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed
uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren.
In deze tweedaagse zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het
oplossingsgerichte model toepasbaar zijn in de aanpak van
alcoholafhankelijkheid.