Oplossingsgericht coachen

Datum: 
vrijdag, 4 december, 2020
Voertaal: 
Nederlands
Programma: 

De sessie rond oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het
oplossingsgericht werken op coaching in organisaties. We gaan
ervaringsgericht aan de slag met thema’s als: werken met de leidinggevende en
HR verantwoordelijke, doelen bepalen in een coachingsgesprek, opstellen van
een offerte voor coaching, … Maar we nemen ook de tijd om elkaar
oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.