Het creëren van een context van hoop: oplossingsgericht werken met ouderen

Datum: 
donderdag, 12 maart, 2020
Voertaal: 
Nederlands
Programma: 

In het oplossingsgericht therapiemodel tracht de therapeut een context te
creëren waarin het systeem (gezin, individu, relatie) geholpen wordt om terug
toegang te krijgen tot de eigen "resources". In deze bijdrage zal geïllustreerd
worden hoe, via oplossingsgericht werken, de oudere die kampt met psychische
problemen, zelf weer mogelijkheden kan ontdekken om, opnieuw, meer
"greep" op het leven te krijgen.