Attesten

De postgraduaten leiden tot een getuigschrift, afgeleverd door het Korzybski-Instituut en HoWest.

Het tweejarig postgraduaat leidt tot een getuigschrift van Oplossingsgericht Counselor. (incl. geslaagd in examen eerste jaar, voldoende supervisiemomenten en voldoen aan de geldende wettelijke voorwaarden)

Het vierjarig postgraduaat tot een getuigschrift van Oplossingsgericht cognitief systeem psychotherapeut. (incl. goedgekeurd eindwerk, voldoende supervisiemomenten, verklaring op eer m.b.t. 1600 uren eigen therapiepraktijk en voldoen aan de geldende wettelijke voorwaarden )

Het Korzybski-Instituut is eveneens lid van de International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes. Ook van hieruit worden certificaten uitgereikt.

Het eerste jaar van je opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk basisprogramma. Wie dit programma met succes gevolgd heeft (geslaagd voor examen), ontvangt het certificaat: Solution Focused Practitioner.

Het tweede jaar van je opleiding bestaat eveneens uit een gemeenschappelijk basisprogramma. Na het tweede jaar (geslaagd voor afzonderlijke toetsen en voldoende supervisiemomenten) ontvang je het certificaat: Advanced Solution Focused Practitioner

Vanaf het derde jaar stel je zelf je programma van 18 dagen samen. Dit kan je doen door een keuze te maken uit de aangeboden modules.

Na afloop van de vierjarige opleiding (incl. goedgekeurd eindwerk, voldoende supervisiemomenten en verklaring op eer m.b.t. 1600 uren eigen therapiepraktijk ) ontvang je het certificaat Master Solution Focused Practitioner.

Deze certificaten worden erkend door IASTI: The International Alliance of Solution Focused Teaching