VVDO

VVDO ( Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching.)  

Het VVDO wenst als beroepsvereniging voor de aangesloten leden op te treden als contactpersoon en belangenbehartiger naar de overheden, instellingen en verenigingen die invloed hebben op het professionele werkveld.

Anderzijds biedt het VVDO een platform aan haar leden om onderling te communiceren. Zij beoogt eveneens haar leden te informeren over evoluties, publicaties en opleidingen om de kwaliteit van het oplossingsgericht therapeutisch terrein te garanderen.

Tenslotte faciliteert het VVDO de zoektocht naar een oplossingsgerichte deskundige aan cliënten.

Het Korzybski Instituu en het VVDO hebben sterke banden en gelijklopende ambities op het vlak van het verspreiden en bevorderen van het Oplossingsgericht Werken.

Vele Korzybski Alumni en stafmedewerkers zijn leden en/of bestuursleden in het VVDO.

Jaarlijks loopt de Algemene Vergadering van het VVDO ook samen met de uitreiking van de Alfred.

De opleidingen van het Korzybski Instituut zijn door het VVDO erkend en bovendien heeft het VVDO haar kandidatuur ingediend voor een plaats in de Federale raad voor Geestelijke Gezondheidsberoepen.