Verplaatsing opleidingsdag "Integrale Jeugdhulp kinderen"

Op vraag van de docent Sébastien Vernieuwe melden wij u dat de opleidingsdag "Integrale Jeugdhulp kinderen"

VERPLAATST WORDT VAN 16 JANUARI 2020 NAAR DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020.

Deze opleidingsdag gaat door in Brugge in SFX

Gelieve dit door te zeggen aan uw medestudenten.