VERPLAATSING MODULE DEEL III en IV JONGE KINDEREN

Dr. M. Le Fevere de Ten Hove zal op 08-09 januari 2018 niet kunnen aanwezig zijn voor de modules

VERPLAATSING MODULE DEEL III en IV JONGE KINDEREN
wegens een operatieve ingreep.

Die module wordt verplaatst naar 16-17 april 2018.