Oplossingsgerichte supervisie

Het zoeken van inspiratie in supervisie kan vele vormen aannemen. Hier ligt de
nadruk op de eigen competenties van de supervisant: hoe bestaande in het licht
zetten en hoe nieuwe aanwakkeren? We bekijken verschillende werkvormen,
zowel individueel als in groep, die kunnen bijdragen tot een constructieve,
competentiegerichte supervisie.

Investering: 
Prijs250,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
02/03/2020 Oplossingsgerichte supervisie
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

03/03/2020 Oplossingsgerichte supervisie
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]