oplossingsgericht werken met ouderen.

Het creëren van een context van hoop: oplossingsgericht werken met ouderen.

In het oplossingsgericht therapiemodel tracht de therapeut een context te creëren waarin het systeem (gezin, individu, relatie) geholpen wordt om terug toegang te krijgen tot de eigen "resources". In deze bijdrage zal geïllustreerd worden hoe, via oplossingsgericht werken, de oudere die kampt met psychische problemen, zelf weer mogelijkheden kan ontdekken om, opnieuw, meer "greep" op het leven te krijgen.

Investering: 
Prijs125,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
14/02/2019 oplossingsgericht werken met ouderen.
Brugge SFX

In het oplossingsgericht therapiemodel tracht de therapeut een context te creëren waarin het systeem (gezin, individu, relatie) geholpen wordt om terug toegang te krijgen tot de eigen "resources". In deze bijdrage zal geïllustreerd worden hoe, via oplossingsgericht werken, de oudere die kampt met psychische problemen, zelf weer mogelijkheden kan ontdekken om, opnieuw, meer "greep" op het leven te krijgen.