Onderzoek & Ontwikkeling

Het Korzybski Instituut profileert zich niet enkel als een trainingsinstituut maar ook als een onderzoeksinstituut.

Hier vindt U een overzicht van het momenteel lopende onderzoek. Als stichtend lid van de EBTA met een permanente vertegenwoordiging

ondersteunt het Instituut ook mee de ontwikkeling van verder onderzoek op het vlak van oplossingsgericht werken via de EBTA research grant.

Een jaarlijkse  Grant ter waarde van  €3500.