LET OP: AFGELAST 6&7 juni 2017 Kinderen en Adolescenten: Pesten en Demotivatie

Omwille van ziekte van Dr. M.Le Fevere de ten Hove melden wij u dat de opleidingsdagen van 06-07 juni over Pesten en Demotivatie NIET DOORGAAN.

U wordt verwittigd wanneer deze dagen opnieuw ingericht worden.

Gelieve dit door te zeggen aan uw medestudenten.