Opleidingsprogramma 2018-2019

Vul het opleidingsjaar in (bvb 2018)
Omschrijving
08/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

08/01/2018
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Relatietherapie

Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer als deel van zijn omgeving begon te zien. Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ? Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel? De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

09/01/2018
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Relatietherapie

vervolg van 08/01/2018

09/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

12/01/2018
Brugge SFX

De mogelijkheden van een Oplossingsgerichte Mindset bij multiculturele koppels en gezinnen worden in deze workshop geëxploreerd en geëxperimenteerd. Annie Bordeleau is een internationaal erkende opleider die de combinatie van Oplossingsgericht werken en multiculturaliteit al jaren hanteert. Hoe omgaan met onevenwicht in koppels, wat als complimenten not done zijn in een bepaalde cultuur. Zijn die multiculturele verschillen anders dan andere verschillen, ..? Al jullie vragen kunnen aan bod komen in deze workshop.

 

12/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

Hierbij een greep uit het programma : - De Brugse flow chart - Een oplossingsgerichte begeleidershouding - Oplossingsgericht taalgebruik - Oplossingsgerichte technieken : schaalvragen, wondervraag, piekerstoel, therapeutische double bind,... - Oplossingsgerichte teamcoaching & intervisie - Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren + inzoomen op pestgedrag, zelfverwondend gedrag - Oplossingsgericht werken met gezinnen en de context Tijdens de opleidingsdagen worden jou heel wat oefenkansen aangeboden, zodat je de kracht van het oplossingsgericht werken zelf ervaart en leert toepassen.

15/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding in de oplossingsgerichte relatietherapie
Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer als deel van zijn omgeving begon te zien. Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ? Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel? De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

15/01/2018
Brugge SFX
 • Vrijblijvende relatie
 • Doelstellingen
 • Eusemie-euheresis
 • Mandaat en “joinen”
16/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg van 15/01/2018R

16/01/2018
Brugge SFX

vervolg 15/01/2018

18/01/2018
Brugge SFX

John Henden is een autoriteit op het vlak van suïcidepreventie. In deze workshop worden inzichten en praktische oplossingsgerichte inzichten aangereikt om mensen met suïcidale gedachten te helpen. In deze tijden met nog steeds hoge suïcidaliteitscijfers, kunnen nieuwe inzichten een doorbraak betekenen.

19/01/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

22/01/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • Vrijblijvende relatie
 • Doelstellingen-
 • Eusemie-euheresis
 • Mandaat en “joinen”
22/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding op Oplossingsgerichte Relatietherapie

Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer als deel van zijn omgeving begon te zien. Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ? Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel? De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

 

22/01/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

23/01/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

23/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 22/01/2018

23/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding op Oplossingsgerichte Relatietherapie
vervolg

30/01/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

31/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

31/01/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

02/02/2018
Brugge SFX

Groepsgezinstherapie of multi-family therapie (MFT) is een effectieve behandeling voor verschillende psychiatrische stoornissen zoals eetstoornissen, schizofrenie en stemmingsstoornissen. In de workshop wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van verschillende therapeutische MFT modellen en hun effectiviteit. Daarnaast komen de onderliggende therapeutische factoren uitgebreid aan bod. Verschillende handvaten voor de praktijk worden meegegeven.

05/02/2018
Brugge SFX

Kernkwadranten… in een oplossingsgerichte, systemische context.Het kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman in combinatie met het oplossingsgericht denken levert dikwijls een aantal nuttige resultaten op. Het kernkwadrantenmodel brengt de aanwezige sterktes en beperkingen van een gezin op een niet-veroordelende wijze in kaart. Het model wordt o.a. toegepast bij kinderpsychiatrische zorg in thuissituaties , therapiesessies, leefgroepen en het onderwijsTijdens deze workshop maak je kennis met kernkwadranten en dubbelkwadranten. Dankzij de vele oefeningen kan je de kracht van dit model ervaren en krijg je het model voldoende in de vingers zodat je het kan toepassen in jouw eigen praktijksituatie. Het resultaat van een samenwerking met Liesbet Moortgat en toepassing van het kernkwadrantenmodel in de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar kan je lezen in het boek ‘Mama, papa, weet je;..? Ik heb kwaliteiten!’.

06/02/2018
Brugge SFX

Kernkwadranten… in samenwerking en teamwerking. Na een opfrissing van het kernkwadrantenmodel zoomen we verder in op de oplossingsgerichte toepassingsmogelijkheden van dit model in samenwerking en teamwerking. In iedere context waar mensen samenwerken zijn dubbelkwadranten en teamkwadranten aanwezig. Van ‘reactief naar creatief’ is een mooie kijk, die nauw aansluit bij het belang van keuzemogelijkheden die we ook in het Brugs model zo belangrijk vindenHet is aan te raden om deze workshop te volgen in combinatie met de workshop van ‘kernkwadranten… in een oplossingsgerichte, systemische context’.

06/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

07/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

08/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

Deze tweedaagse in de Ericksoniaanse hypnose focust op de volgende inhouden:

 • Typische kenmerken Ericksoniaanse benadering.
 • Inductieprincipes voor opwekken hypnotische trance.
 • Responsiviteit, minimale cues, impliciet taalgebruik, associaties richten, rolregressie, motivatie, responsen bekrachtigen, verwarring, perceptieverandering, dissociatie.
 • Taal en Hypnose : directe en indirecte suggesties, contingente suggesties, verbale linking, werken met truismen, yes-set, impliciet taalgebruik, presupposities, utilisatie, interspersal benadering, bewust/onbewuste dissociatie.
 • Suggesties binnen Ericksoniaans werk.
 • Oefenen Ericksoniaanse inducties en taalgebruik- en taalpatronen.
09/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 08/02/2018

19/02/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik

Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie, met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;
een 'waar' gebeurd verhaal : hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

19/02/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik

Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie, met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;

een 'waar' gebeurd verhaal : hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

19/02/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

19/02/2018
Brugge SFX
 • Zoekende relatie
 • Opstellen van hypothesen
 • Nuttige vragen
20/02/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik
vervolg

20/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

20/02/2018
Brugge SFX

vervolg 19/02/2018

20/02/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik
vervolg van 19/02/2018

20/02/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

22/02/2018
Brugge SFX

Deel 1: Inleiding in het autistisch denken

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere taal spreken. Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.

Deze dag is de inleiding op het Oplossingsgericht werken met mensen binnen het autisme spectrum.

23/02/2018
Brugge SFX

Deel 2: Autisme
Deze dag is de eerste van drie dagen over de aanpak van autisme bij volwassenen, jongeren en kinderen.
Klemtoon ligt op de therapeutische relatie, de specifieke en unieke communicatievormen en aangepaste tools.

26/02/2018
Brugge SFX

”Leveling up - revitalizing Solution focus with stoic philosophy, game psychology and ancient mythology.

I will teach my Challenge-Skill model of SF that I developed originally to work with young people with ADHD and Asperger. It has since grown to be the approach I use with all my clients. It builds on the concept of iterative processes. Using a small step, and small act, many times over to develop something. This is in fact how nature works, evolution is a iterative process and much of learning is. I will trace the roots of this to ancient greek and roman philosophy - socratic dialogue, Aristotles formation of Habits, and the Stoic meditations as helping to develop Eudaemonia, or well-being. The same roots are present in most ancient creation myths - the eternal dance between chaos and order. You find these processes laid out also in video games, from Candy Crush Saga (a game from Sweden) to World of Warcraft. Many young people spend lots of time playing video games, and interestingly display higher levels of functioning in the game: being able to focus, prioritize, handle difficulties, collaborating. etc. Something in the game environment, I argue, activates these resources in the player. If we find out what activates the resources, we could potentially activately the same functional skills in other contexts, like family life, school or worklife. I call this concept of higher functionality ”the OASIS” phenomenon, and I will teach how to use it in client work.

26/02/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • Zoekende relatie
 • Opstellen van hypothesen
 • Nuttige vragen
27/02/2018
Brugge SFX

zie 26-02-2018

27/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 26/02/2018

01/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

De Introductiedagen geven een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand van oefeningen, video en demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model besproken.

01/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

De Introductiedagen geven een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand  van oefeningen, video en demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model besproken.

02/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

05/03/2018
Brugge SFX

Oplossingsgericht Taalgebruik

Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie, met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;

een 'waar' gebeurd verhaal : hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

06/03/2018
Brugge SFX

Oplossingsgericht Taalgebruik

vervolg 05/03/2018

08/03/2018
Brugge SFX

Dr. Filip Caby

Kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Systeemtherapeut.

Studies in Kortrijk en Leuven, specialisatie in Duitsland. Sedert 1984 aldaar actief en sedert 1994 hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, psychotherapie en psychosomatiek in Papenburg (Noord-Duitsland) en sedert 2011 geneeskundig direkteur.

Op het systemische veld aktief en sedert 2013 lid van het bestuur van de „Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Familientherapie und Beratung“. Ontwikkelde de setting „reflecterende Communikatie“

Bibliografie:

Die kleine psychotherapeutische Schatzkiste (Deel 1 en 2), Borgmann Verlag Dortmund 2009/2011.
Ressourcenorientierte Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen, Borgmann Verlag, Dortmund 2009.

08/03/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]
dr. Filip Caby

09/03/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

15/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

Deze dagen leggen de nadruk op:

 • Toegang tot / ontwikkelen van bestaande hulpbronnen
 • Connectie met innerlijke helende kracht/ innerlijke gidsen
 • Installeren van hulpbronnen Utilisatie /Afleiding /Fragmentatie
 • Reoriëntatie -Reframing
 • Progressie
16/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 15/03/2018

20/03/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

20/03/2018
Brugge SFX

Hélène Dellucci: psychotraumatologie Inleiding

21/03/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

21/03/2018
Brugge SFX

Hélène Dellucci: psychotraumatologie Inleiding

22/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

23/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

29/03/2018
Brugge SFX

Supervisie

29/03/2018
Brugge SFX

Supervisie

29/03/2018
Brugge SFX

Supervisie

30/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

30/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

30/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

30/03/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Supervisie

01/04/2018
Brugge SFX

• Algemene info
• Vademecum en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

16/04/2018
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)

Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competetentiegericht model.

16/04/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • Consulterende relatie
 • Non-specifieke factoren, waardering en complimenten
 • Hoe een opdracht opstellen
 • Resources
17/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 16/04/2018

17/04/2018
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)

vervolg 16/04/2018

19/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)

Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competetentiegericht model.

19/04/2018
Brugge SFX

Deze 2 dagen zijn het vervolg van de specifieke aanpak bij autisme, hier met nadruk op kinderen. Via de stappen van A.N.D.E.R.S. worden de communicatie patronen, de mogelijkheden en valkuilen in de behandeling duidelijk gemaakt. Door oefenen worden de vaardigheden eigen gemaakt.

20/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

vervolg 19/04/2018

20/04/2018
Brugge SFX

vervolg 19/04/2018

23/04/2018
Brugge SFX
 • Consulterende relatie
 • Non-specifieke factoren,
 • waardering en complimenten
 • Hoe een opdracht opstellen
 • Resources
24/04/2018
Brugge SFX

vervolg 23/04/2018

24/04/2018
Brugge SFX

Kid's Skills

Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr. Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.

Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

24/04/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]
dr. Ben Furman

25/04/2018
Brugge SFX

Kid's Skills

vervolg van 24/4/2018

26/04/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

26/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie (1)

Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competetentiegericht model.

27/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie (2)

vervolg 26/04/2018

27/04/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

27/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

04/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

07/05/2018
Brugge SFX

Elliot Connie

08/05/2018
Brugge SFX

Elliot Connie

14/05/2018
Brugge SFX
 • Expertenrelatie
 • De 10 geboden van respect
 • Specifieke technieken
15/05/2018
Brugge SFX

vervolg van 14/05/2018

17/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

18/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

18/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

24/05/2018
Brugge SFX

Supervisie

24/05/2018
Brugge SFX

Supervisie

24/05/2018
Brugge SFX

Supervisie

25/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

25/05/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Supervisie

25/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

25/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

28/05/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • Expertenrelatie
 • De 10 geboden van respect
 • Specifieke technieken
29/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg  28/05/2018

29/05/2018
Brugge SFX

In deze 5° dag van de specialisatie Autisme ligt de focus op omgaan met OCS, ADHD, Gilles de la Tourette en psychose.

04/06/2018
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

05/06/2018
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

vervolg 04/06/2018

07/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

07/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

08/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

11/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

11/06/2018
Brugge SFX
 • redding kit voor drenkelingen
 • overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
 • evaluatie
12/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve GedragsTherapie (4)

vervolg 11/06/2018

12/06/2018
Brugge SFX

vervolg van 11/06/2018

12/06/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

13/06/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

15/06/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

21/06/2018
Brugge SFX

Je kan natuurlijk niet alleen oplossingsgericht met je cliënten aan de slag. Ook je collega’s kan je op een oplossingsgerichte manier benaderen. Tijdens deze tweedaagse leer je oplossingsgericht overleggen, feedback geven en communiceren. Het zal ongetwijfeld de kwaliteit van jullie samenwerking ten goede komen.

21/06/2018
Brugge SFX

Principes van Oplossingsgericht Ericsoniaanse hypnotherapie bij kinderen en jongeren.
Specifieke aandachtspunten en mogelijkheden.

22/06/2018
Brugge SFX

[programma nog toe te voegen]

22/06/2018
Brugge SFX

Principes van Oplossingsgericht Ericsoniaanse hypnotherapie bij kinderen en jongeren.
Specifieke aandachtspunten en mogelijkheden.

25/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie (3)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

25/06/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • redding kit voor drenkelingen
 • overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
 • evaluatie
26/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie (4)

vervolg van 25/06/2018

26/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg  25/06/2018

27/09/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Algemene info
• Vademecum en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

28/09/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

02/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken (1)
Via de intergenerationele stroming krijg je zicht op de transgenerationele mechanismen. Daarnaast komt de structurele stroming aan bod. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In deze workshop mbt gezins- en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli

05/10/2018
Brugge SFX

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

12/10/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

16/10/2018
Brugge SFX

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken (1)
Via de intergenerationele stroming krijg je zicht op de transgenerationele mechanismen. Daarnaast komt de structurele stroming aan bod. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In deze workshop mbt gezins- en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

22/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

26/10/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

06/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod.
Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën,
samengevat onder de post-modernistische benaderingen.
Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

09/11/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

13/11/2018
Brugge SFX

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod.
Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën,
samengevat onder de post-modernistische benaderingen.
Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie

23/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

23/11/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

23/11/2018
Brugge SFX

supervisie

29/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

30/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

03/12/2018
Brugge SFX

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

03/12/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

03/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding in Oplossingsgerichte Hypnotherapie.
Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose? Theorieën en misvattingen.
Hypnotische fenomenen. Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose.
Fasen in hypnose. Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties.
Communicatie in Trance. Exploratie in Tran

04/12/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

13/12/2018
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Hypnotherapie.
Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose? Theorieën en misvattingen.
Hypnotische fenomenen. Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose.
Fasen in hypnose. Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties.
Communicatie in Trance. Exploratie in Tran

14/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

20/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen