Opleidingsprogramma 2016-2017

Omschrijving
20/09/2016
Brugge SFX

Barry Duncan doet al jaren onderzoek naar wat werkt in therapie en kwam hierbij al tot heel wat verrassende resultaten. De absolute nadruk op cliëntfactoren en de therapeutische relatie vormt één van de fundamenten van Oplossingsgerichte Therapie. Naast het onderzoek naar therapeutisch bepalende factoren, heeft Barry tools ontwikkeld om het therapeutisch proces te monitoren: de Outcome Rating Scale en de Session Rating scale. Hij toont de noodzaak ervan, de mogelijkheden ervan én de valkuilen. Deze workshop is onderdeel van het eerste jaar (Brugge en Antwerpen) en staat open voor iedereen die dit wil volgen.

21/09/2016
Brugge SFX

Idem als dag 1.
Barry Duncan doet al jaren onderzoek naar wat werkt in therapie en kwam hierbij al tot heel wat verrassende resultaten. De absolute nadruk op cliëntfactoren en de therapeutische relatie vormt één van de fundamenten van Oplossingsgerichte Therapie. Naast het onderzoek naar therapeutisch bepalende factoren, heeft Barry tools ontwikkeld om het therapeutisch proces te monitoren: de Outcome Rating Scale en de Session Rating scale. Hij toont de noodzaak ervan, de mogelijkheden ervan én de valkuilen.
Deze workshop is onderdeel van het eerste jaar (Brugge en Antwerpen) en staat open voor iedereen die dit wil volgen.

03/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

(Programma nog aan te vullen)

10/10/2016
Brugge SFX

Algemene inleiding in de systeemtheorie en systeemgerichte gezinstherapie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.
Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan.
In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen.
Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

11/10/2016
Brugge SFX

Zie dag 1

13/10/2016
Brugge SFX

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader verklaard worden (cfr Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren. We kunnen voorlopig weinig veranderen aan de biologische en erfelijke factoren. Willen we een realistische en praktische haalbare aanpak, dan zullen we ons moeten richten op de gedragspatronen die het alcoholprobleem in stand houden. We gaan ervan uit dat iedereen in het gezin erbij betrokken is maar dat niemand schuldig is. Daarom is het zeker belangrijk dat we niet alleen kijken naar de cliënt zelf maar ook naar de gezinsdynamiek. (Jackson: éénmaal de aandacht gericht op de familie van de alcoholist, werd het duidelijk dat de relatie tussen de alcoholist en zijn familie geen “one way” relatie is.) Alle gezinsleden beïnvloeden elkaar inderdaad via interacties tussen alle leden. Het is dan ook belangrijk het alcoholprobleem daarin een plaats te geven en de functies ervan te duiden. We bespreken in de opleidingsdagen een oplossingsgerichte cognitieve systemische aanpak van het misbruik. Werkbare-realistische technieken komen aan bod.

14/10/2016
Brugge SFX

(nog te bepalen)

17/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtherapie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.
Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan.
In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen.
Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

18/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 1

20/10/2016
Brugge SFX

Tijdens deze eerste tweedaagse van de Korzybski opleiding maken we tijd om elkaar oplossingsgericht te leren kennen, je een goede introductie te geven  in oplossingsgericht werken en je vertrouwd te maken met het instituut en wat van jou verwacht wordt tijdens de opleiding.

 • Overzicht van de essentiële elementen van het Oplossingsgericht Model
 • Een nieuw veranderingsparadigma: wat wil de cliënt en zijn omgeving?
 • Introductie van de Brugse Flowchart

OASE: een model voor super- en intervisie. What works in therapy? Client directed outcome measurement.

21/10/2016
Brugge SFX

Idem als dag 3:

Tijdens deze eerste tweedaagse van de Korzybski opleiding maken we tijd om elkaar oplossingsgericht te leren kennen, je een goede introductie te geven  in oplossingsgericht werken en je vertrouwd te maken met het instituut en wat van jou verwacht wordt tijdens de opleiding.

 • Overzicht van de essentiële elementen van het Oplossingsgericht Model
 • Een nieuw veranderingsparadigma: wat wil de cliënt en zijn omgeving?
 • Introductie van de Brugse Flowchart

OASE: een model voor super- en intervisieWhat works in therapy? Client directed outcome measurement.

25/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Tijdens deze eerste tweedaagse van de Korzybski opleiding maken we tijd om elkaar oplossingsgericht te leren kennen, je een goede introductie te geven  in oplossingsgericht werken en je vertrouwd te maken met het instituut en wat van jou verwacht wordt tijdens de opleiding.

 • Overzicht van de essentiële elementen van het Oplossingsgericht Model
 • Een nieuw veranderingsparadigma: wat wil de cliënt en zijn omgeving?
 • Introductie van de Brugse Flowchart

OASE: een model voor super- en intervisieWhat works in therapy? Client directed outcome measurement.

26/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 3:

Tijdens deze eerste tweedaagse van de Korzybski opleiding maken we tijd om elkaar oplossingsgericht te leren kennen, je een goede introductie te geven  in oplossingsgericht werken en je vertrouwd te maken met het instituut en wat van jou verwacht wordt tijdens de opleiding.

 • Overzicht van de essentiële elementen van het Oplossingsgericht Model
 • Een nieuw veranderingsparadigma: wat wil de cliënt en zijn omgeving?
 • Introductie van de Brugse Flowchart

OASE: een model voor super- en intervisieWhat works in therapy? Client directed outcome measurement.

27/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

28/10/2016
Brugge SFX

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

07/11/2016
Brugge SFX

Systeemtherapie
In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

08/11/2016
Brugge SFX

Zie dag 4

14/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtherapie
In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

15/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 4

17/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

(programma nog toe te voegen)

18/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

(nog te bepalen)

21/11/2016
Brugge SFX
 • Korte therapie. Brugs model: Ethische en economische aspecten
 • Doelstellingen: existentieel en dagdagelijks
 • Doelstellingen en motivatie
 • Keuzes en oplossingen: semantische en pragmatische keuze
 • Euheresis en eusemie
 • Hypthesen en Reframing
22/11/2016
Brugge SFX

Idem als dag 5:

 • Korte therapie. Brugs model: Ethische en economische aspecten
 • Doelstellingen: existentieel en dagdagelijks
 • Doelstellingen en motivatie
 • Keuzes en oplossingen: semantische en pragmatische keuze
 • Euheresis en eusemie
 • Hypthesen en Reframing
24/11/2016
Antwerpen Stuivenberg
 • Korte therapie. Brugs model: Ethische en economische aspecten
 • Doelstellingen: existentieel en dagdagelijks
 • Doelstellingen en motivatie
 • Keuzes en oplossingen: semantische en pragmatische keuze
 • Euheresis en eusemie
 • Hypthesen en Reframing
24/11/2016
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

25/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 5:

 • Korte therapie. Brugs model: Ethische en economische aspecten
 • Doelstellingen: existentieel en dagdagelijks
 • Doelstellingen en motivatie
 • Keuzes en oplossingen: semantische en pragmatische keuze
 • Euheresis en eusemie
 • Hypthesen en Reframing
25/11/2016
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

29/11/2016
Brugge SFX

Kid’s Skills (Engels)
Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr. Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.
Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

30/11/2016
Brugge SFX

Zie dag 1

01/12/2016
Brugge SFX

Taal
Taal als formeel systeem: over de verschillende niveaus van taal:
• Taal en Communicatie
• Taal en therapie, met focus op taal in SF.
• Een 'waar' gebeurd verhaal: hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

02/12/2016
Brugge SFX

Zie dag 6

05/12/2016
Antwerpen Stuivenberg

(Programma nog aan te vullen)

06/12/2016
Antwerpen Stuivenberg

(Programma nog aan te vullen)

15/12/2016
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

16/12/2016
Brugge SFX

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

19/12/2016
Brugge SFX
 • Niveaus van therapeutische interventies
 • De vrijblijvende relatie
 • De zoekende relatie: de optatief: toekomstgerichte interventies: de wondervraag e.a.
 • Werken met verslaafden
19/12/2016
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

20/12/2016
Brugge SFX

Idem als dag 7

 • Niveaus van therapeutische interventies
 • De vrijblijvende relatie
 • De zoekende relatie: de optatief: toekomstgerichte interventies: de wondervraag e.a.
 • Werken met verslaafden
20/12/2016
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

22/12/2016
Antwerpen Stuivenberg
 • Niveaus van therapeutische interventies
 • De vrijblijvende relatie
 • De zoekende relatie: de optatief: toekomstgerichte interventies: de wondervraag e.a.
 • Werken met verslaafden
23/12/2016
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 7

 • Niveaus van therapeutische interventies
 • De vrijblijvende relatie
 • De zoekende relatie: de optatief: toekomstgerichte interventies: de wondervraag e.a.
 • Werken met verslaafden
12/01/2017
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competentiegericht model.

13/01/2017
Brugge SFX

Zie dag 9

17/01/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

18/01/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

19/01/2017
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competentiegericht model.

20/01/2017
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 9

23/01/2017
Brugge SFX
 • De zoekende relatie: interventies gericht op het heden: observatieopdrachten e.a.
 • De consulterende relatie
 • De plaats van technieken in OGW
 • Strategieën bij angst en depressie
24/01/2017
Brugge SFX

Idem als dag 9

 • De zoekende relatie: interventies gericht op het heden: observatieopdrachten e.a.
 • De consulterende relatie
 • De plaats van technieken in OGW
 • Strategieën bij angst en depressie
26/01/2017
Antwerpen Stuivenberg
 • De zoekende relatie: interventies gericht op het heden: observatieopdrachten e.a.
 • De consulterende relatie
 • De plaats van technieken in OGW
 • Strategieën bij angst en depressie
27/01/2017
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 9

 • De zoekende relatie: interventies gericht op het heden: observatieopdrachten e.a.
 • De consulterende relatie
 • De plaats van technieken in OGW
 • Strategieën bij angst en depressie
06/02/2017
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 2)
In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

07/02/2017
Brugge SFX

Zie dag 11

15/02/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

16/02/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

16/02/2017
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 2)
In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

16/02/2017
Brugge SFX

(Programma nog toe te voegen)

17/02/2017
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 11

17/02/2017
Brugge SFX

(Programma nog te bepalen)

20/02/2017
Brugge SFX
 • Positieve commentaar en complimenten
 • Menselijke eigenschappen van de therapeut
 • Pacing, joining, mimicry
 • De consulterende relatie
 • Geluk en psychotherapie
 • Strategieën bij autisme spectrum stoornissen
21/02/2017
Brugge SFX

Idem als dag 11:

 • Positieve commentaar en complimenten
 • Menselijke eigenschappen van de therapeut
 • Pacing, joining, mimicry
 • De consulterende relatie
 • Geluk en psychotherapie
 • Strategieën bij autisme spectrum stoornissen
23/02/2017
Antwerpen Stuivenberg
 • Positieve commentaar en complimenten
 • Menselijke eigenschappen van de therapeut
 • Pacing, joining, mimicry
 • De consulterende relatie
 • Geluk en psychotherapie
 • Strategieën bij autisme spectrum stoornissen
24/02/2017
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 11:

 • Positieve commentaar en complimenten
 • Menselijke eigenschappen van de therapeut
 • Pacing, joining, mimicry
 • De consulterende relatie
 • Geluk en psychotherapie
 • Strategieën bij autisme spectrum stoornissen
06/03/2017
Brugge SFX

(Programma nog te bepalen)

07/03/2017
Brugge SFX

(Programma nog te bepalen)

20/03/2017
Brugge SFX
 • Korte therapie. Brugs model: ethische en economische aspecten.
 • Wat werkt in therapie; keuzes en oplossingen: problemen vs oplossingen
 • problem talk vs. solution talk.
 • De experten-relatie
 • Weerstand vermijden en coöperatie stimuleren
 • Overlevingskits voor zinkende therapeuten
21/03/2017
Brugge SFX

Idem als dag 13

 • Korte therapie. Brugs model: ethische en economische aspecten.
 • Wat werkt in therapie; keuzes en oplossingen: problemen vs oplossingen
 • problem talk vs. solution talk.
 • De experten-relatie
 • Weerstand vermijden en coöperatie stimuleren
 • Overlevingskits voor zinkende therapeuten
21/03/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

22/03/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

23/03/2017
Antwerpen Stuivenberg
 • Korte therapie. Brugs model: ethische en economische aspecten.
 • Wat werkt in therapie; keuzes en oplossingen: problemen vs oplossingen
 • problem talk vs. solution talk.
 • De experten-relatie
 • Weerstand vermijden en coöperatie stimuleren
 • Overlevingskits voor zinkende therapeuten
24/03/2017
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 13

 • Korte therapie. Brugs model: ethische en economische aspecten.
 • Wat werkt in therapie; keuzes en oplossingen: problemen vs oplossingen
 • problem talk vs. solution talk.
 • De experten-relatie
 • Weerstand vermijden en coöperatie stimuleren
 • Overlevingskits voor zinkende therapeuten
30/03/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

31/03/2017
Brugge SFX

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

21/04/2017
Brugge SFX

(Programma nog te bepalen)

25/04/2017
Brugge SFX

[programma nog toe te voegen]

26/04/2017
Brugge SFX

Zie dag 3

04/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

05/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

08/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

Hypnose
• Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose?
• Theorieën en misvattingen. Hypnotische fenomenen.
• Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose. Fasen in hypnose.
• Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties.
• Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.

08/05/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

09/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 14

09/05/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

11/05/2017
Brugge SFX

Hypnose
• Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose?
• Theorieën en misvattingen. Hypnotische fenomenen.
• Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose. Fasen in hypnose.
• Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties.
• Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.

12/05/2017
Brugge SFX

Zie dag 14

15/05/2017
Brugge SFX

Integratiedagen waarin de Oplossingsgerichte Therapie en het Brugs Model worden geïntegreerd in casussen en oefeningen.

16/05/2017
Brugge SFX

Idem als dag 15:

Integratiedagen waarin de Oplossingsgerichte Therapie en het Brugs Model worden geïntegreerd in casussen en oefeningen.

18/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

Integratiedagen waarin de Oplossingsgerichte Therapie en het Brugs Model worden geïntegreerd in casussen en oefeningen.

19/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 15:

Integratiedagen waarin de Oplossingsgerichte Therapie en het Brugs Model worden geïntegreerd in casussen en oefeningen.

22/05/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

23/05/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

01/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

(Programma nog aan te vullen)

06/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

07/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

08/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

09/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

12/06/2017
Brugge SFX

Relatie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.

13/06/2017
Brugge SFX

Zie dag 16

15/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

Relatie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.

15/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

16/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 16

16/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

19/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

20/06/2017
Howest Brugge

Deze workshop  geeft een inleiding in de psychotraumatologie, gebaseerd op physiologische en  neurobiologische verklaringen en op het Brugse model van oplossingsgerichte psychotherapie. U krijgt een algemeen overzicht van de oplossingsgerichte traumatherapie. Daartoe behoort een niet- hertraumatiserende anamnese evenals het inzicht in de rol die het lichaam kan hebben als hulpbron voor een efficiënte stabilisering.

This will be a two days workshop giving a general overview about solution focused psychotraumatology, with definition about trauma, and a description about the basic interventions. Along the internationally accepted structure for trauma therapy, some stabilization exercises will be shown, as well as the benchmarks for sufficient stabilization addressed.

20/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

21/06/2017
Howest Brugge

Idem als dag 17

Deze workshop  geeft een inleiding in de psychotraumatologie, gebaseerd op physiologische en  neurobiologische verklaringen en op het Brugse model van oplossingsgerichte psychotherapie. U krijgt een algemeen overzicht van de oplossingsgerichte traumatherapie. Daartoe behoort een niet- hertraumatiserende anamnese evenals het inzicht in de rol die het lichaam kan hebben als hulpbron voor een efficiënte stabilisering.

This will be a two days workshop giving a general overview about solution focused psychotraumatology, with definition about trauma, and a description about the basic interventions. Along the internationally accepted structure for trauma therapy, some stabilization exercises will be shown, as well as the benchmarks for sufficient stabilization addressed.

en

Afsluiting van het jaar.

22/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.
+ Jaarafsluiting

23/06/2017
Brugge SFX

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.
+ Jaarafsluiting

05/09/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

06/09/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]