Jaaropleiding 12-daagse

Oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching.

12 daagse opleiding: Oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching

Heel wat mensen kiezen er bewust voor om een kortdurende opleiding te volgen. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben wij deze 12-daagse training ontwikkeld.

De opleiding werd ondertussen al meerdere keren georganiseerd in Gent, Brugge, Antwerpen, Maastricht en Leeuwarden. Zoals alle opleidingen evolueert ook deze opleiding om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van onze deelnemers en het werkveld.

Daarom dat je deze opleiding kan volgen als een samenstelling van 3 modules van vier dagen die je eventueel kan spreiden.

Na het volgen van de volledige training en het indienen van een portfolio ontvang je het Internationaal Certificaat van Practitioner in het 'Oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching'. (IASTI-certificaat) Dit certificaat geeft ook recht op een vrijstelling van één semester van het eerste jaar van de opleiding Postgraduaat Oplossingsgericht Counselor.

We richten ons met deze opleiding tot iedereen die het oplossingsgericht denkkader in de vingers wilt krijgen en in het bijzonder mensen uit het onderwijs, coaching en jeugdhulp.

Hierbij een greep uit het programma:
• De Brugse flowchart
• Een oplossingsgerichte begeleidershouding
• Oplossingsgericht taalgebruik
• Oplossingsgerichte technieken: schaalvragen, wondervraag, uitzonderingsvragen, 5.4.3.2.1, ...
• Oplossingsgerichte coaching en conflicthantering
• Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren + inzoomen op o.a. pestgedrag en zelfverwondend gedrag
• Oplossingsgericht werken met gezinnen en de context

Tijdens de opleidingsdagen worden jou heel wat oefenkansen aangeboden, zodat je de kracht van het oplossingsgericht werken zelf ervaart en leert toepassen.

Investering: 
Prijs1 200,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
25/09/2019 12 daagse
Brugge SFX
Sébastien Vernieuwe

Inleiding tot de basispremisses van het Oplossingsgericht Werken met specifieke accenten naar Pedagogiek en begeleiding. Gedurende deze twee dagen word je ingeleid in het OG werken en vooral in de OG basishouding . Via diverse oefeningen, klassieke technieken en een stukje geschiedenis en filosofie van het model, zal je geleidelijk aan de basiscomponenten van het oplossingsgericht werken in de vingers krijgen. Overzicht van de jaaropleiding en de portfolio.

26/09/2019 12 daagse
Brugge SFX
Sébastien Vernieuwe

Inleiding tot de basispremisses van het Oplossingsgericht Werken met specifieke accenten naar Pedagogiek en begeleiding. Gedurende deze twee dagen word je ingeleid in het OG werken en vooral in de OG basishouding . Via diverse oefeningen, klassieke technieken en een stukje geschiedenis en filosofie van het model, zal je geleidelijk aan de basiscomponenten van het oplossingsgericht werken in de vingers krijgen. Overzicht van de jaaropleiding en de portfolio.

24/10/2019 12 daagse
Brugge SFX
Myriam Le Fevere de Ten Hove

4X4: een survival kit voor leerkrachten. Waarop letten als je in de knoei zit met een 'lastige' leerling, een leerling met problemen? Wat te doen om terug greep te krijgen op de situatie?

25/10/2019 12 daagse
Brugge SFX
Myriam Le Fevere de Ten Hove

4X4: een survival kit voor leerkrachten. Waarop letten als je in de knoei zit met een 'lastige' leerling, een leerling met problemen? Wat te doen om terug greep te krijgen op de situatie?

29/11/2019 12 daagse
Brugge SFX
Sébastien Vernieuwe

OG werken met groepsdynamica in klassen en leefgroepen.
Of je nu in het onderwijs, de hulpverlening of het welzijnswerk staat, de kans is groot dat je regelmatig met groepen werkt. Het verschil tussen het gedrag van personen individueel tegenover in groep is vaak groot en groepsdynamica op zich is een grote kracht. Hoe gebruik je je oplossingsgericht arsenaal om de groepsdynamica in functie te gebruiken van het veranderings en/of leerproces?

19/12/2019 12 daagse
Brugge SFX
Myriam Le Fevere de Ten Hove

pesten en demotivatie
pesten: zowat iedere school heeft een programma om pesten onder controle te krijgen . Wat zijn de nuttige ingrediënten om het efficiënt te maken?
Demotivatie: wat met gedemotiveerde leerlingen? Wachten tot ze gemotiveerd zijn? Of kunnen we zelf helpende dingen doen?

20/12/2019 12 daagse
Brugge SFX

Omgaan met zelfdestructief gedrag

23/01/2020 12 daagse
Brugge SFX

OG werken met ADHD en ASS

24/01/2020 12 daagse
Brugge SFX

OG werken met Autisme

05/02/2020 12 daagse
Brugge SFX

coaching & conflictmanagement in teams
Omgaan met conflicten op een constructieve, cliëntgestuurde manier is de uitdaging van deze dagen. Hoe met individuen, teams of cliëntengroepen de Oplossingsgerichte aanpak inzetten als groeimoment voor alle partijen.

06/02/2020 12 daagse
Brugge SFX

coaching & conflictmanagement in teams
Omgaan met conflicten op een constructieve, cliëntgestuurde manier is de uitdaging van deze dagen. Hoe met individuen, teams of cliëntengroepen de Oplossingsgerichte aanpak inzetten als groeimoment voor alle partijen.

06/03/2020 12 daagse
Brugge SFX

Afrondende dag. Samenbrengen van de dagen, laatste vragen en conclusies