Counselor opleiding: Jaar 1 Antwerpen

Deze basisopleiding duurt een jaar (18 opleidingsdagen).

De kandidaten krijgen een degelijke theoretische vorming. Ze worden intensief praktisch getraind door middel van live demonstraties, rollenspel, video en intervisie en supervisie. Dit basisjaar geldt tevens als eerste jaar van de vierjarige opleiding.

Studiebelasting

Naast de contactdagen, de intervisie- en supervisiemomenten, wordt gerekend op 2 uur per week studiebelasting.

Het dagschema is meestal als volgt:

• 10h00 – 12u30: Rondvraag, casuïstiek, patiëntenvoorstellingen en oefeningen
• 12u30 – 13u30: Middagpauze (groep krijgt opdracht mee over de middag). Over de middag is de opleider ter beschikking voor vragen.
• 13u30 – 17u00: Oefeningen, live sessies, super- en intervisie

Dit programma geeft aan, op welke onderwerpen wanneer nader ingegaan wordt. In zekere mate kan hiervan afgeweken worden o.a. door inbreng van specifieke casussen.

Investering: 
Basisprijs1 800,00 €
Korting-100,00 €
Prijs1 700,00 €

Opleidingsprogramma

Omschrijving
1 27/09/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Algemene info
• Vademecum en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

2 28/09/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Algemene info
• Vademecum en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

3 22/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

4 23/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

5 29/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

6 30/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

7 20/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

8 21/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

9 24/01/2019
Antwerpen Stuivenberg

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren

10 21/02/2019
Antwerpen Stuivenberg

• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

11 19/03/2019

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie

LOCATIE: Dellucci Brugge

12 20/03/2019

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie

LOCATIE: Dellucci Brugge

13 25/04/2019
Antwerpen Stuivenberg

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van

14 26/04/2019
Antwerpen Stuivenberg

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van

15 06/05/2019
Antwerpen Stuivenberg

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• voertaal Engels

16 07/05/2019
Antwerpen Stuivenberg

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• voertaal Engels

17 13/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie

18 14/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie