Attesten

Lijst van te behalen attesten

IASTI Certificaten

De IASTI verzamelt wereldwijd alle erkende opleidingsinstituten in het Oplossingsgericht Werken. Als stichtend lid is het Korzybski Instituut één van de dragende krachten in deze organisatie met ons Staflid Geert Lefevere als secretaris. De organisatie waakt op internationaal vlak over de opleidingsvoorwaarden en kwaliteitsnormen van de aangesloten instituten.
 

Specialisaties

De specialisaties omvatten een aantal modules binnen één domein. Het behalen van een specialisatie biedt de mogelijkheid om binnen dit specifieke domein een verhoogde Oplossingsgerichte deskundigheid te verwerven.