Master practitioner in de oplossingsgerichte therapie (4 jaar)

Uitreikende organisatie

Certificaat uitgereikt door het Korzybski Instituut voor het volgen van de vierjarige opleiding in de oplossingsgerichte cognitieve interventies en in de systeemgerichte gezinsbegeleiding.

Certificaat

De student krijgt een certificaat van 'Master practitioner in de oplossingsgerichte therapie'

Opleidingsprogramma

Tijdens de vierjarige opleiding werden de volgende elementen uitvoerig behandeld:

 • Overzicht van de systeemtherapeutische en cognitieve scholen
 • Klinische casuïstiek
 • Systeemtheorie en epistemologie
 • Ericksoniaanse hypnotherapie
 • Persoonlijk werk rond de eigen transgenerationele context
 • Gevallenstudies omtrent een brede waaier van klinische en psychiatrische stoornissen
 • Interventieformaten zoals individuele, echtpaar- en gezinsinterventies
 • Super- en intervisie van therapeutische sessies met cliënten
 • Coaching en interventies in organisaties
 • Literatuurseminarie als onderdeel van de theoretische vorming

Deze opleiding behelst in totaal 2255 uren die als volgt zijn verdeeld:

 • Trainerscontact: 530 uren
 • Voorbereidende studie en literatuurseminarie in intervisie: 1600 uren
 • Eigen praktijk: 125 uren

Eindexamen en eindwerk

De trainee is in een eindexamen geslaagd en heeft een eindwerk afgeleverd.

Certificatie

Deze opleidingscyclus voldoet aan alle voorwaarden die gesteld zijn door:

 • BVOS (Belgische vereniging van Opleiders in de Systeempsychotherapie)
 • BVRGS (Belgische Vereniging van Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventies)
 • EFTA (European Family Therapy Association)
 • EBTA (European Brief Therapy Association).

Dit diploma is gecertificeerd door de IASTI (International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes)