Algemeen

Oorsprong

De eerste Korzybski Instituten, die van België, Frankrijk en Nederland, werden in 1982 opgericht als opleidingsinstituten in systemische en Ericksoniaanse psychotherapie.

In 2010 werden ze verenigd in Korzybski International.

Na de ontwikkeling van het eerste element van het Brugse model, de visie op therapie als het herstellen van vrijheid van keuze, en de daaruit volgende aandacht voor de eigen doelstellingen van de patient, voor zijn competenties en voor de uitzonderingen op het symptoomgedrag, volgde in 1990 het contact met Steve de Shazer. Het door hem ontwikkelde oplossingsgerichte model bleek zoveel gelijkenis te vertonen met de Brugse visie dat het evident leek bij deze beweging aan te sluiten.

De latere ontwikkeling van de theorie der gewoontes bracht dan een aansluiting aan het gedachtengoed van de cognitieve gedragstherapie. Vandaar dat het model nu als oplossingsgerichte cognitieve therapie omschreven wordt of ook wel als oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, omdat het systemische denken een belangrijke rol blijft spelen in onze praktijk.

Tenslotte kwam er in 2008 de samenwerking met Barry Duncan, met Scott Miller en Bruce Wampold de belangrijkste vertegenwoordiger van de Client Directed, Outcome Informed beweging, die de fakkel van Jerome Frank en van Michael Lambert overgenomen hebben in het onderzoek naar wat werkzaam is in psychotherapie, m.a.w. welke therapie werkelijk evidence-based is. De algemene factoren (Common Factors of Non-Specific Factors) en klienten-feedback blijken daarbij voor het leeuwenaandeel van het resultaat te zorgen. En laat dit nu zijn waar het Brugse Model helemaal op gericht is.

Korzybski internationalKorzybski International en/of zijn stafleden zijn (meestal stichtend) lid van de IASTI (International Association of Solution-Focused Teaching Institutes), van de European Family Therapy Association (EFTA), van de International Family Therapy Association (IFTA), van de European Brief Therapy Association (EBTA), van de Solution Focused Brief Therapy Association (SFBTA), van de Solutions in Organisations Linkup (SOL), van de Belgische Vereniging voor Opleiders in de Systeempsychotherapie (BVOS), van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventies(BVRGS), de Association Européenne pour la Recherche en Thérapie systémique (AERTS) en last but not least: de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO) .

Een aantal van de stafleden zijn ook actief in andere instituten, zoals de Cercles de Compétences in Lyon (Frankrijk), de Cerfasy in Neuchâtel (Zwitserland), het Institute for Solution- Focused Therapy in Chicago en Sturgeon Bay, WI (USA). Korzyski International werkt ook samen, in België met de Faculteit Psychologie van de Université de Mons-Hainaut en met de  Hogeschool Gent, in Nederland met de RINO Noord-Holland in Amsterdam en met Talent in Eckelrade, in Peru met het Centro Latino de Teràpia Sistemica Breve, en met het Heart and Soul of Change Project (USA).

Opleidingsinstituut

Korzybski International organiseert momenteel een vierjarige opleiding in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie en Ericksoniaanse Interventies (in het Nederlands) en een internet- gebaseerde eenjarige opleiding in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie (nu beschikbaar in het Nederlands, het Engels en het Frans, vanaf 2015 ook in het Duits .

Onderzoek is vooral gebeurd in samenwerking met het AZ Sint Jan AV te Brugge. Katamnestisch onderzoek werd gedaan, vooral bij alcoholici. Een multicenter onderzoek bij chronische en therapieresistente depressieve patiënten is in voorbereiding.