Aanpassingen van data tijdens het opleidingsjaar worden hier vermeld