2018-PBC-ANT-D01

Datum: 
vrijdag, 12 januari, 2018
Voertaal: 
Nederlands
Programma: 

Hierbij een greep uit het programma : - De Brugse flow chart - Een oplossingsgerichte begeleidershouding - Oplossingsgericht taalgebruik - Oplossingsgerichte technieken : schaalvragen, wondervraag, piekerstoel, therapeutische double bind,... - Oplossingsgerichte teamcoaching & intervisie - Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren + inzoomen op pestgedrag, zelfverwondend gedrag - Oplossingsgericht werken met gezinnen en de context Tijdens de opleidingsdagen worden jou heel wat oefenkansen aangeboden, zodat je de kracht van het oplossingsgericht werken zelf ervaart en leert toepassen.