2018 november 6-7 systeem deel 2 (DAG2)

Datum: 
woensdag, 7 november, 2018
Voertaal: 
Nederlands
Programma: 

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod.
Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën,
samengevat onder de post-modernistische benaderingen.
Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …