Oplossingsgerichte therapie 2de jaar Antwerpen

Het tweede opleidingsjaar is eveneens een gezamenlijk jaar. Hierin wordt voortgebouwd op het eerste jaar. In dit jaar komen de systemische en gedragstherapeutische aspecten aan bod, evenals een inleiding in hypnose en relatietherapie.

Dit programma geeft aan op welke onderwerpen wanneer nader ingegaan wordt. In zekere mate kan hiervan afgeweken worden. Omdat de opleiding voor alles een praktijkopleiding wil zijn, waarin door rollenspelen, live sessies, werken met eigen problemen en competenties, en supervisie/intervisie zeer verschillende casussen ingebracht zullen worden, zullen ook bepaalde onderwerpen op andere momenten ingebracht worden dan in onderstaand schema.

Prijs

  • Voor 1/5: -140 € = 1660 €
  • Voor 1/9: -100 € = 1700 €
  • Basisprijs: 1800 €
  • Gespreide betaling mogelijk, maar enkel volgens basisprijs: via email aan te vragen.
Investering: 
Prijs1 800,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
17/10/2016 2016-J2-ANT-D01
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtherapie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.
Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan.
In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen.
Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

18/10/2016 2016-J2-ANT-D02
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 1

27/10/2016 2016-J3-ANT-D03
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

14/11/2016 2016-J2-ANT-D04
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtherapie
In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

15/11/2016 2016-J2-ANT-D05
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 4

01/12/2016 2016-J2-BRU-D06
Brugge SFX

Taal
Taal als formeel systeem: over de verschillende niveaus van taal:
• Taal en Communicatie
• Taal en therapie, met focus op taal in SF.
• Een 'waar' gebeurd verhaal: hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

02/12/2016 2016-J2-BRU-D07
Brugge SFX

Zie dag 6

15/12/2016 2016-J2-ANT-D08
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

19/01/2017 2016-J2-ANT-D09
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competentiegericht model.

20/01/2017 2016-J2-ANT-D10
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 9

16/02/2017 2016-J2-ANT-D11
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 2)
In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

17/02/2017 2016-J2-ANT-D12
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 11

30/03/2017 2016-J2-ANT-D13
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

08/05/2017 2016-J2-ANT-D14
Antwerpen Stuivenberg

Hypnose
• Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose?
• Theorieën en misvattingen. Hypnotische fenomenen.
• Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose. Fasen in hypnose.
• Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties.
• Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.

09/05/2017 2016-J2-ANT-D15
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 14

15/06/2017 2016-J2-ANT-D16
Antwerpen Stuivenberg

Relatie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.

16/06/2017 2016-J2-ANT-D17
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 16

22/06/2017 2016-J2-ANT-D18
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.
+ Jaarafsluiting