17-18 Verslavingszorg: Andere verslavingen

[Omschrijving nog toe te voegen]

Docenten

Erwin De Bisscop

Sébastien Vernieuwe

 

Investering: 
Prijs250,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
23/11/2017 2017-VRS-AND-D01
Brugge SFX

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader verklaard worden (cfr Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...).  Het is immers een complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren.  We kunnen voorlopig weinig veranderen aan de biologische en erfelijke factoren.

Willen we een realistische en praktische haalbare aanpak, dan zullen we ons moeten richten op de gedragspatronen die het alcoholprobleem in stand houden.  We gaan ervan uit dat iedereen in het gezin erbij betrokken is maar dat niemand schuldig is.  Daarom is het zeker belangrijk dat we niet alleen kijken naar de cliënt zelf maar ook naar de gezinsdynamiek.  (Jackson: éénmaal de aandacht gericht op de familie van de alcoholist, werd het duidelijk dat de relatie tussen de alcoholist en zijn familie geen “one way” relatie is.)  Alle gezinsleden beïnvloeden elkaar inderdaad via interacties tussen alle leden.  Het is dan ook belangrijk het alcoholprobleem daarin een plaats te geven en de functies ervan te duiden.

We bespreken in de opleidingsdagen een oplossingsgerichte cognitieve systemische aanpak van het misbruik.

Werkbare-realistische technieken komen aan bod.

24/11/2017 2017-VRS-AND-D01
Brugge SFX

Game & Internetverslaving worden gecategoriseerd onder de noemer van gedragsverslavingen. Binnen het Brugs Model en de theorie der gewoonten nemen we hier een andere benadering in. Vaak gaat het hier ook om een botsen van culturen. Het volledige gamma van oplossingsgerichte technieken passen we toe op het een aantal van de ongewenste gevolgen van een steeds intensiever gebruik van digitale middelen.