17-18 Oplossingsgerichte therapie 2de jaar Antwerpen groep Stuivenberg

[Omschrijving nog toe te voegen]

Investering: 
Prijs1 800,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
02/10/2017 2017-J2-ANT-STU-D01
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken deel 1

Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt. Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen. Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming. Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

03/10/2017 2017-J2-ANT-STU-D02
Antwerpen Stuivenberg

Systeem (2)
vervolg 02/10/2017

27/10/2017 2017-J2-ANT-STU-D08
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

06/11/2017 2017-J2-ANT-STU-D03
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

07/11/2017 2017-J2-ANT-STU-D04
Sint-Erasmus Antwerpen

Systeem (4)

vervolg 06/11/2017

11/12/2017 2017-J2-ANT-STU-D06
Sint-Erasmus Antwerpen

Inleiding in Ericksioniaanse Hypnose

  • Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose?
  • Theorieën en misvattingen. Hypnotische fenomenen. Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose.
  • Fasen in hypnose. Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties. Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.
12/12/2017 2017-J2-ANT-STU-D07
Sint-Erasmus Antwerpen

Inleiding in Oplossingsgerichte Hypnose

vervolg 11/12/2017

22/12/2017 2017-J2-ANT-STU-D05
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

15/01/2018 2017-J2-ANT-STU-D09
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding in de oplossingsgerichte relatietherapie
Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer als deel van zijn omgeving begon te zien. Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ? Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel? De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

16/01/2018 2017-J2-ANT-STU-D10
Antwerpen Stuivenberg

vervolg van 15/01/2018R

19/02/2018 2017-J2-ANT-STU-D11
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik

Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie, met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;
een 'waar' gebeurd verhaal : hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

20/02/2018 2017-J2-ANT-STU-D12
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik
vervolg van 19/02/2018

30/03/2018 2017-J2-ANT-STU-D13
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

19/04/2018 2017-J2-ANT-STU-D14
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)

Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competetentiegericht model.

20/04/2018 2017-J2-ANT-STU-D15
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

vervolg 19/04/2018

25/05/2018 2017-J2-ANT-STU-D16
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

11/06/2018 2017-J2-ANT-STU-D17
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

12/06/2018 2017-J2-ANT-STU-D18
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve GedragsTherapie (4)

vervolg 11/06/2018