17-18 Kernkwadranten

Kernkwadranten

Investering: 
Prijs250,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
05/02/2018 2017-KERN-D01
Brugge SFX

Kernkwadranten… in een oplossingsgerichte, systemische context.Het kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman in combinatie met het oplossingsgericht denken levert dikwijls een aantal nuttige resultaten op. Het kernkwadrantenmodel brengt de aanwezige sterktes en beperkingen van een gezin op een niet-veroordelende wijze in kaart. Het model wordt o.a. toegepast bij kinderpsychiatrische zorg in thuissituaties , therapiesessies, leefgroepen en het onderwijsTijdens deze workshop maak je kennis met kernkwadranten en dubbelkwadranten. Dankzij de vele oefeningen kan je de kracht van dit model ervaren en krijg je het model voldoende in de vingers zodat je het kan toepassen in jouw eigen praktijksituatie. Het resultaat van een samenwerking met Liesbet Moortgat en toepassing van het kernkwadrantenmodel in de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar kan je lezen in het boek ‘Mama, papa, weet je;..? Ik heb kwaliteiten!’.

06/02/2018 2017-KERN-D02
Brugge SFX

Kernkwadranten… in samenwerking en teamwerking. Na een opfrissing van het kernkwadrantenmodel zoomen we verder in op de oplossingsgerichte toepassingsmogelijkheden van dit model in samenwerking en teamwerking. In iedere context waar mensen samenwerken zijn dubbelkwadranten en teamkwadranten aanwezig. Van ‘reactief naar creatief’ is een mooie kijk, die nauw aansluit bij het belang van keuzemogelijkheden die we ook in het Brugs model zo belangrijk vindenHet is aan te raden om deze workshop te volgen in combinatie met de workshop van ‘kernkwadranten… in een oplossingsgerichte, systemische context’.