16-17 Traumatherapie Vervolg: Partnering For Safety

Vanuit de Vlaamse overheid is er in het kader van de Integrale Jeugdhulp een concrete keuze gemaakt om het ‘Oplossingsgericht Werken’ en nog specifieker het ‘Oplossingsgerichte Veiligheidswerk’ als methodiek te hanteren.
Het overgrote deel van de instanties en hulpverleners actief in de integrale jeugdhulp komen vroeg of laat in contact met collega’s of verwijzers die deze methodieken hanteren.
Gedurende deze tweedaagse opleiding maken de cursisten kennis met de basisaspecten van het Oplossingsgerichte veiligheidswerk.(een basiskennis oplossingsgericht werken is dan ook vereist)
Met gebruik van casuïstiek zal concreet getraind worden met de tools die het meest frequent voorkomen en zullen ook nieuwe inzichten meegegeven worden.
Deze opleiding is een samenwerking tussen Korzybski International en vzw Jongerenbegeleiding-Informant
'Samenwerken aan veiligheid' (Partnering for Safety) is een benadering van het beoordelings- en planningsproces in de kinderbescherming waarbij samenwerking, veiligheid en het gezin centraal staan. Binnen de 'Partnering for Safety'-benadering (PFS) worden een aantal werkvormen, methodes en technieken geïntegreerd, waarvan de 'Signalen van veiligheid'-benadering, de oplossingsgerichte korte therapie, de narratieve therapie, op eigen kracht gebaseerde werkvormen(Strengths-Based practice) maar enkele zijn.
Beide trainers combineerden hun ervaring in veiligheidswerk en oplossingsgericht werken met gezinnen, jongeren en kinderen om ook de toepassingen van het Brugs Model concreter te verbinden met de evoluties in het oplossingsgerichte veiligheidswerk.

Investering: 
Prijs250,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
15/02/2017 2016-TRMV-PFS-D01
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

16/02/2017 2016-TRMV-PFS-D02
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]